Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk van Sambeek


Huisartsenpraktijk van Sambeek

bergstraat 26
5581 bm waalre
Telefoon: 0402214830
Spoed: 0402214830
Fax: 0402220632

assistentesambeek@ezorg.nl

vansambeek.praktijkinfo.nl

E-mail: assistentesambeek@ezorg.nl


Welkom bij Huisartsenpraktijk van Sambeek

Wij zijn sinds maart 2018 een NPA-geaccrediteerde praktijk.       

keurmerk_st_npa_nhgpa_rgb

Dat betekent dat wij voldoen aan het keurmerk van hetNederlandse Huisartsen Genootschap - Praktijkaccreditering.

Met dit keurmerk laten wij zien dat we voldoen aan strenge eisen op het gebied van praktijkvoering en medisch handelen. Ook waarborgen wij hiermee dat we continue werken aan kwaliteitverbetering in onze praktijk. We zijn dan ook trots dat we dit keurmerk met ons hele team hebben behaald!

In het uitklapmenu onder "Praktijkinformatie" kunt u kiezen voor "Praktijkaccreditering". Daar vindt u meer informatie over deze certificering voor huisartsen.

In deze huisartsenpraktijk zijn dr. van Sambeek, dr. Denie en dr. Walet werkzaam. Dr. Denie en dr. Walet zijn vrouwelijke huisartsen die beiden part-time bij ons werken. Dr. van Sambeek werkt full-time in de praktijk. 

U kunt op deze site herhaalreceptuur aanvragen, een klacht indienen of administratieve gegevens doorgeven (via contactformulier). Daarnaast kunt u ook online een afspraak plannen voor het spreekuur van een van de huisartsen. Verder ziet u wie er werkzaam zijn in onze praktijk, wat onze openingstijden zijn, hoe u ons kunt bereiken etc.

Bent u nog geen patiënt en wilt u zich graag inschrijven in onze praktijk, dan ziet u in de oranje balk hierboven een snelkoppeling naar het inschrijfformulier. Als u dit invult en afgeeft op de praktijk kan de assistente de inschrijving in orde maken. U kunt het natuurlijk ook mailen of opsturen.

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de Centrale Huisartsenpost. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit de Kempen samen. Voor medicatie buiten de openingsuren is er de dienstdoende apotheek. Voor informatie hiervoor dient u ook de huisartsenpost te bellen.

Telefoonnummer huisartsenpost: 0900-1232024.  Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Spreekuur van de assistentes

Wij doen ons uiterste best om als praktijk telefonisch goed bereikbaar blijven. Daarvoor is het noodzakelijk dat onze assistentes zo veel mogelijk beschikbaar zijn om de telefoon te beantwoorden. Zeker in de ochtend wordt er altijd veel gebeld.

Als u belt met een vraag over uw gezondheid zal het niet altijd nodig zijn om een afspraak bij een van de dokters te maken. Soms kan de assistente u ook zelf van advies voorzien. 

Verrichtingen die de assistente zelf uitvoert worden daarom gepland in haar eigen spreekuren. In de praktijk betekent dit dat u om bijv. oren uit te laten spuiten of hechtingen te verwijderen, een afspraak moet maken voor het assistenten spreekuur. De assistentes kunnen dit niet  “even” tussendoor doen, omdat dan onze bereikbaarheid over de telefoon afneemt.

De spreekuurtijden van de assistentes zijn:

Maandag van 10.30-12.00 uur.

Woensdag van 10.30-15.00 uur en van 16.00-17.00 uur

Vrijdag van 10.30-12.00 uur

Kunt u niet op een van bovenstaande tijden? Dan maakt de assistente met u een afspraak op een tijdstip dat u wel schikt. 

Urine controleren

Wilt u uw urine laten controleren? Deze kunt u in de ochtend (het liefst voor 10.00 uur) bij de assistente afgeven. Als na controle blijkt dat er medicatie nodig is overlegt zij dit met de arts en kunt u deze NA 13.00 uur bij de apotheek ophalen. 

 

 

 

 

Praktijkinformatie

Voor meer informatie kunt u 1 van de opties onder het kopje "praktijkinformatie" uit het keuzemenu boven aan de website kiezen.

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Als u naar de praktijk belt voor een spoedgeval kunt u via het keuzemenu van onze telefooncentrale optie 1 kiezen. U kunt dan te allen tijde snel een directe verbinding met de assistente krijgen. Het telefoonnummer dat u dan belt is 040-2214830.

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 08.00 tot 17.00 uur. Het is prettig als u van tevoren even belt, dan kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08.00-17.00 uur. Van 10.00 tot 10.30 kunt u telefonisch geen afspraken maken, de assistentes hebben dan pauze. 

Onze praktijk is ook tijdens alle (school)vakanties altijd de hele dag open!

 

Openingstijden van tot
Maandag 08:00 17:00
Dinsdag 08:00 17:00
Woensdag 08:00 17:00
Donderdag 08:00 17:00
Vrijdag 08:00 17:00

 

Spreekuurtijden:

                      ochtend                                                             middag                             
maandag 08.00-10.00 en 10.30-12.00                                15.00-16.00
dinsdag 08.00-10.00 en 10.30-12.00                                15.00-16.00
woensdag 08.00-10.00 en 10.30-12.00                                15.00-16.00
donderdag 08.00-10.00 en 10.30-12.00                                15.00-16.00
vrijdag 08.00-10.00 en 10.30-12.00                                15.00-16.00

 

Wie werkt wanneer:

maandag:     

dr. van Sambeek en dr. Walet

dinsdag:       

dr. van Sambeek en dr. Denie

woensdag:    

dr. van Sambeek en dr. Denie

donderdag:  

dr. van Sambeek en dr. Walet

vrijdag:        

Ochtend: dr. van Sambeek, dr. Denie en dr. Walet

Middag: dr. Denie en dr. Walet

Op de tijden dat dr. van Sambeek geen spreekuur heeft, houdt hij zich bezig met administratieve bezigheden, huisbezoeken en ziekenbezoek in het ziekenhuis.

 

 

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Wij hebben iedere werkdag spreekuur. Hier moet u altijd vooraf een afspraak maken. Wij hebben GEEN inloopspreekuur.

Maandag t/m vrijdag is er spreekuur van 08.00-10.00 uur, van 10.30-12.00uur en van 15.00-16.00uur.


Wij zijn telefonisch te bereiken voor het maken van afspraken op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur. 


Bij het maken van een afspraak zal de assistente u vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Een consult is in principe bedoeld voor 1 probleem/klacht. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het dan aan bij het maken van de afspraak. We kunnen hier dan rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Telefonisch spreekuur


Telefonisch terugbelspreekuur

U kunt bij onze praktijk ook een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur. U belt dan tussen 08.00-11.00 uur naar de praktijk en vraagt om een telefonisch consult. De assistente vraagt u waarover het gaat en noteert de afspraak. De huisarts belt u dan later die dag, op een afgesproken tijdstip terug. Dit zal meestal tussen 12.00-13.30 uur zijn. Als u na 11.00 uur belt voor een afspraak op het telefonisch spreekuur, kan het zijn dat u niet dezelfde dag nog ingepland kunt worden.

Uitslagen

Bel voor uitslagen tussen 08.00-11.00 uur. Als er afwijkingen zijn zal de assistente u een telefonische afspraak geven bij de huisarts.

Avond-, nacht- en weekenddienst


Huisartsenpost/doktersdienst

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de centrale huisartsenpost. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit de Kempen samen.

Tel: 0900 - 1232024 

 

Openingstijden Huisartsenpost
Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend.

Afspraken

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.
De huisartsenpost werkt uitsluitend op afspraak. U moet dus eerst altijd even bellen voordat u ernaartoe gaat.


Adres huisartsenpost

U vindt de huisartsenpost  bij het MMC-Veldhoven, aan de rechterkant van de hoofdingang.


 

Huisbezoek


Huisbezoek

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling altijd het beste. Maar, wanneer het echt niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Assistentie


De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. Zij is ook opgeleid om een groot deel van uw medische vragen te beantwoorden. Tevens kunt u haar bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. 

Verder kunt u bij de assistente oa. terecht voor:

 • Het meten van de bloeddruk
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden en enkels zwachtelen
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstesten
 • Urineonderzoek
 • Suiker- en Hb-controle
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • 24-uurs bloeddruk meting
 • Verstrekken van informatiefolders

Omdat de assistente veel werkzaamheden heeft, kunt u niet zomaar even binnenlopen voor een van bovenstaande verrichtingen. Bel daarom eerst altijd even naar de praktijk om een afspraak te maken.  De assistentes houden eigen spreekuren op de volgende dagen:

Maandagochtend van 10.30-12.00 uur

Woensdagmiddag van 13.00-15.00 uur en van 16.00-17.00 uur

Vrijdagochtend van 10.30-12.00 uur

 


Praktijkondersteuning

Onze huisartsenpraktijk heeft 2 praktijkondersteuners in dienst. 

Chantal Munten is speciaal opgeleid om patienten met een chronische ziekte, zoals diabetes, astma/COPD en/of hart- en vaatziekten te begeleiden. Chantal is werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag. Via de assistente kunt u een afspraak maken.

Daarnaast is er op woensdag en vrijdag een praktijkondersteuner psychologie (Karlijn Pennings) werkzaam in de praktijk. De huisarts kan u naar haar doorverwijzen in geval van psychische problematiek, zoals depressiviteit, overspannenheid en angststoornissen. In een aantal gesprekken zal zij proberen uw problematiek in kaart te brengen en met u te beoordelen of zij uw verdere begeleiding op zich kan nemen of dat ze u beter kan doorverwijzen naar instanties/hulpverleners die u beter van dienst kunnen zijn. Karlijn brengt ook voor kinderen eventuele psychische problematiek in kaart en wijst zonodig door voor verdere hulpverlening naar andere instanties.

Andere zorgverleners in onze praktijk

Er zijn naast de huisartsen nog een aantal andere zorgverleners werkzaam op onze lokatie.

Verloskundigenpraktijk "040 Verloskunde"

Dit was voorheen verloskundigenpraktijk De Boreling, maar deze is na een fusie verder gegaan onder de naam 040 Verloskunde. De verloskundige houdt spreekuur in onze praktijk op dinsdagavond. Zij werken uitsluitend op afspraak.

Contactgegevens:

Telefoonnummer: 040-2419841

www.040verloskunde.nl

 

Diëtistenpraktijk Dieetteam

De diëtist heeft in onze praktijk spreekuur op donderdagavond. 

Werkzaam op dinsdagavond van 18.00uur tot 22.00uur. Ook zij werken uitsluitend op afspraak.

Contactgegevens:

Telefoonnummer: 06-19977596 of 06-19977833 

www.dieetteambrabant.nl

De afspraken voor alle bovengenoemde zorgverleners verlopen dus niet via de assistente van onze huisartsenpraktijk, maar via de zorgverleners zelf.