Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Als u naar de praktijk belt voor een spoedgeval kunt u via het keuzemenu van onze telefooncentrale optie 1 kiezen. U kunt dan te allen tijde snel een directe verbinding met de assistente krijgen. Het telefoonnummer dat u dan belt is 040-2214830.

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 08.00 tot 17.00 uur. Het is prettig als u van tevoren even belt, dan kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.