privacyreglement

 

Onderstaand het privacyreglement dat wij in onze praktijk gebruiken wat betreft het beheer van uw persoonlijke gegevens.

Privacyreglement

Wilt u inzage in uw dossier, een afschrift hiervan, wijziging of vernietiging van gegevens, dan kunt u onderstaand formulier gebruiken voor het aanvragen hiervan. In een gesprek met de huisarts kunt u dat dan toelichten.

aanvraagformulier