Praktijkaccreditering

Als huisartsenpraktijk zijn wij geaccrediteerd door de NPA. De NPA-Accreditering is ontwikkeld in nauwe samenspraak met de huisartsen beroepsgroep. De normen voor deze certificering zijn vastgesteld door onder andere vertegenwoordigers van de Landelijke Huisartsen Vereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Om te kunnen vaststellen of een praktijk voldoet aan de gestelde normen wordt een intensief traject gevolgd. De praktijk wordt helemaal doorgelicht. Onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patienten worden vergeleken met andere praktijken. 

Dat vormt de basis voor verbeterplannen en het aanscherpen van procedures in de praktijk. Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

Een door de NPA gekeurde praktijk werkt op deze manier continue aan kwaliteitsverbetering. Dat vinden wij ook oprecht belangrijk; wij willen onszelf als zorgverlener graag blijven verbeteren om u als patient zodoende goede zorg te kunnen geven.

Alle medewerkers uit onze praktijk hebben een bijdrage geleverd aan dit proces en we zijn dan ook trots dat we met vlag en wimpel zijn geslaagd voor deze accreditatie.