Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Wij hebben iedere werkdag spreekuur. Hier moet u altijd vooraf een afspraak maken. Wij hebben GEEN inloopspreekuur.

Maandag t/m vrijdag is er spreekuur van 08.00-10.00 uur, van 10.30-12.00uur en van 15.00-16.00uur.


Wij zijn telefonisch te bereiken voor het maken van afspraken op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur. 


Bij het maken van een afspraak zal de assistente u vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Een consult is in principe bedoeld voor 1 probleem/klacht. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het dan aan bij het maken van de afspraak. We kunnen hier dan rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.